Sáng ngày 27/10/2017, tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố Quy Nhơn, UBND thành phố tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2012 – 2017.

Tham dự Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2012 – 2017 có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy; các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể thành phố; lãnh đạo các đồn Biên phòng trên địa bàn thành phố; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND; Chỉ huy quân sự thành phố qua các thời kỳ; Bí thư Đảng ủy kiêm Chính trị viên, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường; Chỉ huy trưởng Đơn vị tự vệ thành phố; cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các cá nhân điển hình tiên tiến.

Tại Đại hội đã đánh giá tổng kết 05 năm phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố, công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2012 – 2017, nêu gương các điển hình tiên tiến và xác định mục tiêu, phương hướng của phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố từ nay đến năm 2022, đồng thời nhận được ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Đại tá Phạm Hữu Lộc – Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Trần Văn Thanh - Phó Bí thư Thành ủy Quy Nhơn – Chủ tịch HĐND thành phố.

thi dua quyet thang 2017 2

Đại hội đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2012 – 2017 và công bố quyết tâm thư của lực lượng vũ trang thành phố.

thi dua quyet thang 2017 1

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Trong thời gian tới, để công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng đạt hiệu quả thiết thực, hoàn thành tốt mục tiêu, nội dung thi đua đã xác định, cấp uỷ, chỉ huy, Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp và lực lượng vũ trang cần thực hiện tốt một số nội dung:

Một là, Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang về công tác Thi đua - Khen thưởng, coi trọng việc xây dựng động cơ thi đua, quyết tâm thi đua làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" và "những người thi đua là những người yêu nước nhất"; " Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ".

Hai là, Quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND thành phố về tiếp tục đổi công tác thi đua khen thưởng trong lực lượng vũ trang. Tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; đồng thời thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua từ nay đến năm 2022 và những năm tiếp theo.

Ba là, Gắn phong trào thi đua Quyết thắng với đẩy mạnh thực hiện việc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thường xuyên kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai, công bằng trong đánh giá công tác thi đua; quan tâm phát hiện nhân tố mới, điển hình mới, làm tốt công tác bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của lực lượng vũ trang.

Bốn là, Kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện, nhất là đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bảo đảm cho phong trào thi đua Quyết thắng ngày càng phát triển sâu rộng; nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc hơn về chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố góp phần xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận An ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; đấu tranh làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình' bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta; nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Minh Hải – VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung