Thực hiện kế hoạch giám sát 6 tháng cuối năm 2017, sáng ngày 19/10/2017, Thường trực HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ được giao từ năm 2016 đến hết quý III năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn.

gsctcpmt

                            Đoàn giám sát làm việc tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn

Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Đặng Mạnh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên – Môi trường, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn báo cáo kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ được giao từ năm 2016 đến hết quý III năm 2017; ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn; đồng chí Đặng Mạnh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đã đánh giá trong thời gian qua Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã được giao, công tác thu gom, xử lý rác thải, quản lý hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như công tác quản lý việc xử lý chất thải bột đá chưa chặt chẽ; công tác sửa chữa, nạo vét hệ thống hố ga trên địa bàn thành phố có lúc có nơi chưa kịp thời. Đồng chí đề nghị trong thời gian đến, lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn tăng cường chỉ đạo cán bộ, công nhân viên công ty khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mỹ Nhung-VP                                                     

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung