Sáng ngày 17/10/2017, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) thành phố Quy Nhơn tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các thành viên trong Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Quy Nhơn.

nhcs

Quang cảnh Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Quy Nhơn đã phối hợp các tổ chức hội, đoàn thể  thành phố, UBND các phường, xã tập trung triển khai các giải pháp trong chỉ đạo nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu vay vốn của nhân dân. Tính đến 30/9/2017, tổng dư nợ thực hiện là 128.535 triệu đồng, đạt 95,98% kế hoạch giao; doanh số thu nợ 31.809 triệu đồng, tăng 1.293 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 126.187 triệu đồng/1.129 hộ/208 Tổ TK&VV, đạt 99,06% so với kế hoạch giao.

Về chất lượng tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Định (phụ trách địa bàn Quy Nhơn) đã tham mưu cho Ban đại diện xây dựng kế hoạch, kiểm tra và thu hồi có kết quả về nợ quá hạn; tiến hành kiểm tra, giám sát được 12 lượt phường, xã, 5 lượt hội, 44 lượt Tổ tiết kiệm vay vốn và 55 lượt hộ vay; thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Trong kỳ các tổ chức hội nhận ủy thác từ cấp thành phố cùng cán bộ NHCSXH đã tổ chức kiểm tra được trên 39 lượt điểm giao dịch, 77 tổ TK&VV, kiện toàn các tổ TK& VV có hoạt động yếu kém, sáp nhập các tổ TK&VV nhỏ lẻ tại các khu vực, thôn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 09 tháng qua, tỷ lệ nợ quá hạn có chiều hướng gia tăng tăng tại hầu hết các phường, xã; đặc biệt là các chương trình cho vay như học sinh sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường. Việc đôn đốc các hộ vay trả nợ chưa được thực hiện thường xuyên liên tục dẫn đến tình trạng nợ quá hạn cao 1.119 triệu đồng, chiếm 0,89% tổng dư nợ.

Các thành viên Ban đại diện đã tập trung thảo luận đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị các cấp, giải pháp xử lý nợ xấu, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cho vay và thu nợ quá hạn của các tổ chức đoàn thể trong thời gian qua.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã biểu dương những kết quả đạt được của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Định (phụ trách địa bàn Quy Nhơn), của Ban đại diện NHCSXH thành phố, các phường, xã trong công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm và đề nghị Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cần phối hợp với các ngành, các hội đoàn thể và UBND các phường, xã thực hiện tốt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng; tập trung thực hiện các mục tiêu giảm nợ xấu, lãi tồn đọng, nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác thông qua các tổ chức Hội, đoàn thể. Thực hiện cho vay đúng đối tượng, có sự kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của người dân đảm bảo hiệu quả, góp phần xóa nghèo bền vững cho người dân trên địa bàn. Tiếp tục rà soát và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những hộ có nợ quá hạn nhưng cố tình dây dưa, chây ỳ; tập trung quản lý tốt các nguồn thu từ nay đến cuối năm 2017.

Mỹ Nhung-VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung