Chiều ngày 28/9/2017, UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2017. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Nguyễn Công Vịnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Thị Như Hoa – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN thành phố, đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố và lãnh đạo UBND 21 phường, xã.

trucbao09

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Qua báo cáo trình bày tại cuộc họp, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Quy Nhơn có nhiều chuyển biến tích cực: Ngành Công nghiệp - TTCN tăng 11,6%; Giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 2,3%; Giá trị kim ngạch nhập khẩu tăng 3,8%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,9%; Hàng hoá thông qua cảng tăng 6%; Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản tăng 4,6%; Lượng khách du lịch đến thành phố 9 tháng đầu năm ước đạt 2.803.100 lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2016 (trong đó: khách quốc tế tăng 6%, khách nội địa tăng 18%), doanh thu du lịch ước đạt 1.534 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2016… Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nâng cấp, không gian đô thị được mở rộng, nhiều dự án về phát triển du lịch được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác; công tác quản lý trật tự đô thị có chuyển biến tích cực; các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thành phố vẫn còn bị ảnh hưởng khó khăn nhất định do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả thịt heo trên thị trường giảm mạnh nên đã tác động đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của một bộ phận nhân dân. Nhưng dưới sự đoàn kết, phấn đấu của cán bộ và nhân dân thành phố, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành của tỉnh và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền cho nên UBND thành phố đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả tích cực.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 mà Nghị quyết HĐND thành phố đề ra, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quý IV năm 2017, trong đó tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường chỉ đạo điều hành dự toán ngân sách năm 2017, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Đồng thời cũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm các nhu cầu chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển của thành phố.

Trong đó, tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai Đề án thu ngân sách Nhà nước thành phố Quy Nhơn năm 2017 đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra; tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác thu thuế trong thời gian qua; đồng thời triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thuế trên địa bàn, nhất là các sắc thuế thu đạt thấp.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cài đặt, sử dụng phần mềm quản lý thuế qua Website. Thường xuyên kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trong việc chấp hành khai báo lưu trú, việc đăng ký sơ đồ phòng trên phần mềm ứng dụng… xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đúng theo quy định.

2. Phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch - dịch vụ; đẩy mạnh phát triển ngành nông, lâm ngư nghiệp; tập trung chỉ đạo sản xuất thu hoạch vụ Mùa và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2017 – 2018; lập hồ sơ thủ tục xét công nhận thành phố Quy Nhơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới trong năm 2017. Vận động ngư dân tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực khai thác hải sản xa bờ; gắn nuôi trồng, đánh bắt với chế biến thuỷ hải sản xuất khẩu.

Phối hợp với Sở Công thương Bình Định tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng chợ đảm bảo ATVSTP tại chợ Đầm – Đống Đa giai đoạn 2 đối với 98 hộ ngành hàng thực phẩm, bao gồm: thủy sản, mắm, lagim, thịt heo, bò, thịt gà, vịt. Đồng thời, xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình chợ thí điểm vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Khu VI. Chỉ đạo công tác bố trí, sắp xếp lô sạp cho các hộ tiểu thương tại các chợ trên địa bàn thành phố. Phối hợp Công ty TNHH DV Thiên Hồng Phát tổ chức khai trương Chợ đêm Quy Nhơn vào ngày 05/10/2017.

Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch của thành phố Quy Nhơn trên các phương tiện thông tin đại chúng để phát triển du lịch của địa phương; triển khai có hiệu quả Kế hoạch triển khai Đề án phát triển du lịch thành phố Quy Nhơn năm 2017.

3. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về “Công tác quản lý và chỉnh trang đô thị thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016 - 2020”. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu, cầu Lê Thanh Nghị, khu dân cư đường Nguyễn Trọng Trì, khu dân cư khu vực 5 phường Bùi Thị Xuân, khu dân cư khu vực 1 phường Đống Đa, khu dân cư khu vực 4, 5 phường Nhơn Phú, khu dân cư phía Bắc làng SOS phường Nhơn Bình, khu dân cư phía Bắc khu tái định cư Tiểu dự án VSMT, khu dân cư phía Đông trụ sở UBND phường Nhơn Phú (phần mở rộng), khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng), Đê biển thôn Lý Hưng và Lý Lương xã Nhơn Lý, lát đá granit vỉa hè các tuyến đường Trần Cao Vân, các công trình trường học và các công trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố. Hoàn tất hồ sơ thủ tục để triển khai thi công dự án Mở rộng tuyến đường Xuân Diệu.

4. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, thực hiện tốt chính sách người có công và chính sách an sinh xã hội. Ban hành Đề án tổ chức các hoạt động văn hóa trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành phục vụ phát triển du lịch thành phố Quy Nhơn. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ I năm học 2017 – 2018 và duy trì kết quả công tác phổ cập giáo dục THCS, đẩy mạnh công tác phổ cập trung học phổ thông, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2018. Phấn đấu hoàn thành công tác xóa hộ nghèo ở phường Trần Hưng Đạo trong năm 2017; thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo theo quy định của Nhà nước và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

5. Đẩy mạnh thực hiện công tác Thanh tra, Tư pháp, Xây dựng chính quyền, Quốc phòng - An ninh nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; từng bước xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực và phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về Hiện đại hóa hành chính và cải cách thủ tục hành chính nhà nước của thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016 - 2020”. Thực hiện có hiệu quả Đề án ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2017 - 2020 và Đề án giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố. Triển khai phần mềm Văn phòng điện tử và một cửa điện tử độc lập cho UBND các phường, xã.

Văn Dũng-VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung