Sáng ngày 04/8/2017, UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ thu thập, cập nhật thông tin cung lao động trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2017 tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố Quy Nhơn.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo; Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo thu thập, cập nhật thông tin cung lao động; đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, tổng hợp thông tin cung lao động và 152 điều tra viên.

Tại Hội nghị, các điều tra viên được hướng dẫn về quy trình điều tra, rà soát, thu thập, cập nhật thông tin cung lao động.

thuthap

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Quy Nhơn

Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh kết quả thu thập, cập nhật thông tin cung lao động là cơ sở quan trọng để xây dựng hệ thống dữ liệu về thị trường lao động; qua đó cơ quan có thẩm quyền hoạch định chính sách về việc làm, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với thị trường lao động tại địa phương, góp phần tạo điều kiện giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động và đề nghị UBND các phường, xã tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết thu thập, cập nhật thông tin cung lao động trên địa bàn, thành lập Ban Chỉ đạo thu thập, cập nhật thông tin và phân công thành viên phụ trách từng địa bàn khu vực dân cư để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; các điều tra viên cần nắm rõ mục đích, yêu cầu của công tác điều tra. Chú ý ghi chép, thống kê tình hình biến động thông tin theo đúng hướng dẫn, phải đảm bảo trung thực, đầy đủ; phòng Lao động - TB&XH là cơ quan Thường trực, tham mưu giúp UBND thành phố tổ chức chỉ đạo công tác thu thập, cập nhật thông tin cung lao động trên địa bàn thành phố đạt kết quả.

Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung