Ngày 28/7/2017, UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, tuyến đường văn minh “xanh – sạch – đẹp” trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy – Bí Thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí Thư Thành ủy Quy Nhơn, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Công Vịnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Đặng Mạnh Cường – Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan của tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban đơn vị thành phố và Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, Công an các phường, xã.

Sau khi nghe phòng Quản lý đô thị thành phố thông qua báo cáo dự thảo sơ kết công tác chỉnh trang đô thị, Đội Trật tự đô thị thành phố báo cáo dự thảo sơ kết công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, tuyến đường văn minh “xanh – sạch – đẹp” trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và các báo cáo tham luận và các ý kiến tham gia thảo luận của đại biểu dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đề nghị các phòng ban, cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Nhìn chung, trong năm 2016, công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, tuyến đường văn minh “xanh – sạch – đẹp” trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đã có nhiều chuyển biến tích cực, các cơ quan chức năng đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm trong cấp phép xây dựng nhà ở, nhà riêng lẽ cũng như xây dựng các công trình, hạng mục công trình trên địa bàn, góp phần chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự, từng bước xây dựng một đô thị xanh – sạch – đẹp gắn với tăng trưởng xanh, văn minh, hiện đại.

trattu

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng phát biểu kết luận

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập như: việc buôn bán, trưng bày hàng hóa, đặt biển hiệu quảng cáo trên vỉa hè, lòng đường thường xuyên xảy ra; Chưa xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng mái che, cổng, hàng rào nhà ở nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ; việc xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng không phép, sai phép dẫn đến một số công trình đã hoàn thành mới xử lý, gây khó khăn trong việc khắc phục… Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao thông của nhân dân chưa cao; công tác tuyên truyền về quản lý đô thị, trật tự xây dựng của UBND các phường, xã chưa thường xuyên, sâu rộng; chưa có biện pháp quản lý triệt để việc quản lý vỉa hè cũng như xử lý lấn chiếm hàng lang an toàn giao thông; chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự xây dựng.

Để chấn chỉnh công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, tuyến đường văn minh “xanh – sạch – đẹp” trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉnh trang đô thị và phát triển đô thị thành phố năm 2017, UBND thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị thành, UBND các phường, xã: theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm để hoàn chỉnh, bổ sung vào nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của đơn vị mình, đồng thời khẩn trương có biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của thành phố, đảm bảo thực hiện công tác chỉnh trang, quản lý trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao trong thời gian đến.

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND thành phố giao cụ thể tại kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 07 của Thành ủy về “Công tác quản lý và chỉnh trang đô thị thành phố giai đoạn 2016-2020”giai đoạn 2016 – 2020 và Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 10/02/2006 của Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn về “Tăng cường công tác quản lý đất đai, chống lấn chiếm, xây dựng nhà ở trái phép trên địa bàn thành phố Quy Nhơn”. Xác định nhiệm vụ quản lý, chỉnh trang đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng để xây dựng thành phố Quy Nhơn ngày càng văn minh, hiện đại.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật đến từng tổ chức, cá nhân, trước hết là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật; hiểu rõ mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của công tác chỉnh trang đô thị; bảo vệ công trình sau khi được chỉnh trang; giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quang công trình, hè, phố sau khi được chỉnh trang góp phần xây dựng thành phố văn hóa, văn minh đô thị.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 10/02/2006 của Ban Thường vụ Thành ủy về“Tăng cường công tác quản lý đất đai, chống lấn chiếm, xây dựng nhà ở trái phép trên địa bàn thành phố Quy Nhơn”, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi mua bán kinh doanh trên địa bàn thành phố; Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn; thường xuyên tiến hành kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết ngay từ đầu các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Đối với các tồn tại, vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự đô thị trước đây thì phải chủ động phối hợp tập trung rà soát phân loại và tham mưu đề xuất có biện pháp xử lý kiên quyết đúng quy định pháp luật. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả về công tác tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, xây dựng tuyến đường văn minh “Xanh-Sạch-Đẹp”, thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, hạ ngầm, bó gọn đường dây cáp trên không; xây dựng phát triển cây xanh; đảm bảo chất lượng, tiến độ công tác chỉnh trang đô thị theo đúng kế hoạch đã ban hành. Tập trung nguồn lực đầu tư, theo lộ trình phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hoàn thành các công trình chất lượng, đúng tiến độ. Chủ động thực hiện công tác kiểm tra, duy tu sửa chữa các vị trí đường, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, xuống cấp; Thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm. Duy trì đảm bảo hiệu quả hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, chú trọng khu vực bãi biển góp phần thu hút phát triển du lịch biển. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tận dụng triệt để các nguồn vốn có thể huy động được nhằm thực hiện công tác chỉnh trang đô thị đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, kiên quyết các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự đô thị ngay từ cơ sở, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, khiếu kiện đông người, không để phát sinh điểm nóng, khiếu nại vượt cấp ảnh hưởng đến tình hình an ninh – trật tự trên địa bàn.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể thành phố tăng cường vận động hội, đoàn viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhất là trong công tác chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, xây dựng tuyến đường văn minh xanh-sạch-đẹp. Tích cực tham gia cùng chính quyền và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác quản lý đất đai, xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp; đề nghị các Sở ngành, đơn vị liên quan tích cực tham gia phối hợp, hỗ trợ cùng các phòng ban thành phố, UBND các phường, xã trong việc thực hiện có hiệu quả công tác này trong thời gian đến.

Đỗ Sáng – VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung