Ngày 15/7/2021, Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV lần thứ 6. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Tham dự Hội nghị: đại diện Ban Tổ chức và Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định; các đồng chí Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.  

 HNLT062021001

Quang cảnh hội nghị

HNLT062021002 

Đ/c Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,

Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình kinh tế trong tỉnh và thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; song được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và đạt được một số kết quả quan trọng: kinh tế thành phố tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,5%, nông - lâm - thủy sản tăng 3%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2020. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố và kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố và phường, xã nhiệm kỳ 2021-2026; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng một số dự án, công trình còn chậm. Tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng không có giấy phép, sai nội dung giấy phép; lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh còn xảy ra nhưng biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả chưa cao. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có trường hợp còn chậm. Thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các xã còn hạn chế. Hoạt động của một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo một số vụ việc còn kéo dài. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở một số địa phương hiệu quả chưa cao. Công tác phát triển đảng viên của một số tổ chức cơ sở đảng chưa được quan tâm đúng mức.

 HNLT062021003

Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố trong 6 tháng cuối năm 2021: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án di dời các doanh nghiệp, cơ sở ở Cụm Công nghiệp Quang Trung vào sản xuất tại Cụm Công nghiệp Bùi Thị Xuân sau khi UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện. Xây dựng kế hoạch di dời các cơ sở giết mổ bò vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung. Tiếp tục triển khai các Kế hoạch thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy về "Phát triển kinh tế biển, trọng tâm đẩy mạnh dịch vụ, du lịch biển thành phố Quy Nhơn đến năm 2025", Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025”, Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025”. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí nâng cao, xã Nhơn Lý phấn đấu trong năm 2021. Chỉ đạo thực hiện tốt Đề án thu ngân sách năm 2021, tăng cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách; chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2022. Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy ”Tăng cường chỉnh trang đô thị và quản lý, quy hoạch đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đến năm 2025”. Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh mơi trường, khai thác khoáng sản; kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp khai thác đất, đá trên núi Hòn Chà. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền. Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,15%, duy trì 08 phường không còn hộ nghèo và xóa hộ nghèo ở phường Hải Cảng, Ngô Mây. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 06 phường: Lê Lợi, Ngô Mây, Đống Đa, Nhơn Phú, Trần Phú, Ghềnh Ráng. Thực hiện có hiệu quả công tác nắm tình hình, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố và tham gia Hội thi cấp tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn một số cấp ủy đảng, lãnh đạo phòng, ban thành phố và phường, xã; triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố Quy Nhơn trong sạch, vững mạnh”. Tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới. Thực hiện tốt công tác công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chế độ chính sách cán bộ; đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021. Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các Ban Chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tiếp tục triển khai các Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy về "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến xây dựng chính quyền điện tử thành phố Quy Nhơn đến năm 2025", "Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025", "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025". Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng Quỹ vì người nghèo, phong trào thi đua “Dân vận khéo”... và tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội đại biểu Phụ nữ, Đại hội Hội Chữ Thập đỏ thành phố nhiệm kỳ 2021-2026./.

Linh_VPTU

 

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung