Sáng ngày 19/4/2021, tại Trụ sở UBND phường Bùi Thị Xuân, đồng chí Dương Hiệp Hòa – Phó Chủ tịch UBND thành phố tổ chức buổi tiếp công dân đột xuất với ông Võ Thanh Hiền, bà Nguyễn Thị Hoa (địa chỉ: khu vực 4, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn) để thực hiện dự án Mở rộng Nghĩa trang Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn.

Dự buổi tiếp công dân đột xuất có đại diện lãnh đạo: Thanh tra thành phố, Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố, Phòng Tư pháp thành phố, Phòng Quản lý đô thị thành phố thành phố, Đội Trật tự đô thị thành phố, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, Bí thư Đảng ủy, Thường trực HĐND phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch UBND phường, Công an phường Bùi Thị Xuân và Ban Tiếp công dân thành phố Quy Nhơn.

 

Tiepdan

Quang cảnh buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, các cơ quan chức năng của thành phố và địa phương đã tuyên truyền, giải thích cho ông Võ Thanh Hiền, bà Nguyễn Thị Hoa về chủ trương của Nhà nước trong việc GPMB thực hiện dự án Mở rộng Nghĩa trang Bùi Thị Xuân, việc kiểm kê, áp giá bồi thường, hỗ trợ của các cơ quan chức năng thành phố đối với hộ gia đình có đất bị ảnh hưởng dự án, cũng như quyền và nghĩa vụ của người bị thu hồi đất.

 

Tiepdan1

Quang cảnh buổi đối thoại.

Qua xem xét nội dung trình bày của công dân và ý kiến đề xuất của các cơ quan liên quan, đồng chí Dương Hiệp Hòa – Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh và đề xuất giải quyết đơn khiếu nại của Thanh tra thành phố. Đồng thời, giao Ban Tiếp công dân thành phố dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại (Lần đầu) trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định và hướng dẫn ông Võ Thanh Hiền, bà Nguyễn Thị Hoa thực hiện quyền khiếu nại theo quy định của pháp luât.

Tin, ảnh: Dũng Nguyễn.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung