Chiều ngày 01/4/2021, UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức Hội nghị họp đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Căn cứ Nghị Quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND thành phố khóa XI kỳ họp lần thứ 9 về dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2020, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số: 9909/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 về chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2020 do thành phố quản lý là: 450 tỷ đồng, đây cũng là chỉ tiêu thành phố giao cao nhất từ trước đến nay.

Trong năm 2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Thường Trực Thành Ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND thành phố, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ về thu tiền sử dụng đất năm 2020 do thành phố quản lý, trong đó có công tác tổ chức bán đấu giá QSD đất do thành phố quản lý và đã hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.  

Tổng số tiền thu từ nguồn tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đạt là 707.630.000.000 tỷ đồng bao gồm:

- Số tiền đấu giá quyền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước là: 598.253.000.000 tỷ đồng, với 286 lô đất, diện tích: 28.858,25m2.

- Số tiền cấp QSD đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước là: 109.377.000.000 tỷ đồng.

Xác định công tác tổ chức bán đấu giá QSD đất năm 2021 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm làm tăng nguồn thu ngân sách thành phố cũng như góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm, để tiến hành tổ chức bán đấu giá QSD đất một cách công khai theo quy định, UBND thành phố đề ra kế hoạch trong năm 2021 là phải xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật đã và đang triển khai thực hiện, tạo quỹ đất đấu giá QSD đất trên địa bàn thành phố như sau: KDC phía Bắc đường Đống Đa, HTKT KDC KV 6, Nhơn Bình (GD1, GD2), KDC Đông núi Mồ Côi, Nhơn Phú, KDC khu vực 8, Trần Quang Diệu, KDC Đông trụ sở P. Nhơn Phú (MR), KDC dãi cây xanh cách ly, Nhơn Bình, HTKT khu TĐC Long Mỹ, Khu QHDC Xóm Tiêu, Khu đất Tổ 29 khu vực 6, P. Đống Đa, KDC khu vực 4 và 5, P. Nhơn Phú, Khu đất Trần Thúc Tự, P. Nhơn Bình, KDC gần làng SOS, Khu Nhà ở Hồ sinh thái Đống Đa… với tổng số 690 lô đất.

QSD

QSD2

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng

Hội nghị đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác đấu giá QSD đất năm 2020 và đánh giá một cách nghiêm túc những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện. Đồng thời, khen thưởng 04 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu giá QSD của thành phố

Hoàng Việt - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung