Chiều ngày 26/01/2021, tại Hội trường Thành ủy, Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thành phố; Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường, xã.

HNBC012021001

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe các đồng chí trong Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của thành phố quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh và Thành phố về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 HNBC012021002

Đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,

Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của thành phố nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2021, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Vì vậy, để thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố, đồng chí yêu cầu: các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể trong thành phố phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021; cần quán triệt sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử. HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố và các phường xã xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn về bầu cử có liên quan, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Linh_VPTU 

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung