Sáng ngày 28/12/2020, đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã trao Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về bổ nhiệm chức vụ Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng &phát triển quỹ đất đối với bà Nguyễn Thị Minh Vinh và Quyết định Phó Giám đốc đối với các ông Đặng Phan Tiến Dũng, Trần Văn Hậu, Phan Khắc Duy và Huỳnh Thế Tri.

Cùng dự buổi công bố và trao quyết định có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Thành ủy, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Ban quản lý dự án Đầu tư & Xây dựng và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố.

Đại diện Phòng Nội vụ thành phố công bố Quyết định số 8729/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND thành phố về việc hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban Quản lý các Cụm công nghiệp và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn và các Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng &phát triển quỹ đất đối với bà Nguyễn Thị Minh Vinh và Quyết định Phó Giám đốc đối với các ông Đặng Phan Tiến Dũng, Trần Văn Hậu, Phan Khắc Duy và Huỳnh Thế Tri, thời hạn 05 năm (2021-2026) kể từ ngày 01/01/2021.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn (gọi tắt Ban quản lý) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Quy Nhơn; có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định; hoạt động theo cơ chế tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý thực hiện chức năng của chủ đầu tư và tổ chức quản lý thực hiện các dự án xây dựng theo phân công của UBND thành phố Quy Nhơn và theo quy định của pháp luật; thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phát triển quỹ đất; làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Quy Nhơn khi được cấp có thẩm quyền giao; thực hiện các hoạt động dịch vụ công khác do UBND thành phố Quy Nhơn quản lý theo quy định của pháp luật.

 HNBQL01

Chủ tịch UBND thành phố Ngô Hoàng Nam trao Quyết định bổ nhiệm

Theo Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức bộ máy của Ban quản lý gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc cùng 04 Tổ chuyên môn, nghiệp vụ như: Hành chính - Tổng hợp; Kế toán - Tài chính; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất. Trước mắt, vẫn giữ nguyên 04 Phó Giám đốc sau đó sẽ có lộ trình sắp xếp cho phù hợp.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Ngô Hoàng Nam - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm; đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ của các Ban trong thời gian tới là rất nặng nề nhất là trong giai đoạn thành phố Quy Nhơn giống như một “đại công trường”, đang chú trọng tập trung công tác giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá việc xem xét bổ nhiệm các cán bộ này là đã thể hiện sự tin tưởng về trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức của các đồng chí. Đồng chí yêu cầu các cán bộ mới được bổ nhiệm phải tiếp tục trau dồi đạo đức, phát huy trình độ năng lực, tập trung triển khai công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là khẩn trương xây dựng Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban; phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung, phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị; xây tốt mối quan hệ phối hợp với các phòng ban, đơn vị, nhất là công tác phối, kết hợp với các địa phương phường, xã; quán triệt và nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, nhân viên đơn vị... nhằm đạt được mục tiêu cao nhất nhiệm vụ của đơn vị.

 HNBQL02

Chủ tịch UBND thành phố Ngô Hoàng Nam trao Quyết định bổ nhiệm

đồng chí Nguyễn Thị Minh Vinh giữ chức vụ Giám đốc Ban

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Vinh, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố hứa sẽ xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực chuyên môn của từng đồng chí; tiếp tục bồi dưỡng, học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nỗ lực làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Việt Quang -

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung