Ngày 17/12/2019, Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIII lần thứ 20. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Thành ủy viên, Ủy viên UBKT Thành ủy, lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị, Mặt trận, Hội, đoàn thể thành phố; Bí thư các TCCS đảng trực thuộc Thành ủy.

 HNTU20122019001

Quang cảnh hội nghị

 HNTU20122019002

Đ/c Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,

Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo

Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ thành phố. Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế thành phố tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất tăng 12,8% so với năm 2018, trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 12,8%, dịch vụ tăng 13,7%, nông - lâm - thủy sản tăng 4,3%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng chiếm 56,5%, dịch vụ chiếm 40,5%, nông - lâm - thủy sản chiếm 3%. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân thành phố tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã trình, thông qua Dự thảo (lần 1) Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2025 và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

HNTU20122019003 

Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn đã nhấn mạnh năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) và cũng là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ thành phố. Để thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ trong năm 2020, Đảng bộ thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau: Tập trung thực hiện hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm (2016-2020). Chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, chuyển tiếp như: Công viên biển Xuân Diệu; mở rộng, nâng cấp các tuyến đường Xuân Diệu (đoạn từ Tượng đài Chiến Thắng đến Mũi Tấn), đường Hoàng Văn Thụ, Hội trường Thành ủy và HTKT các khu dân cư... Tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, truyền thanh, tuyên truyền; nhất là tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện nghiêm túc các quy định về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Giao quân năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu được giao. Các cấp ủy phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đại hội cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND thành phố và phường, xã. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tôn giáo. Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể nâng cao hiệu quả hoạt động, tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.../.

Linh_VPTU

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung