Sáng 06/12/2019, tại Hội trường Thành ủy, Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 2010-2019. Về đại biểu lãnh đạo tỉnh có đồng chí Đặng Hoài Tân - Ủy viên BCH TW Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 61 tỉnh Bình Định. Thành phần tham dự hội nghị, cấp thành phố: đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đề án 61 thành phố chủ trì; Đại diện lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT-XH thành phố; Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc BCĐ Đề án 61 thành phố. Đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND và Chủ tịch Hội Nông dân 13 phường, xã có tổ chức Hội Nông dân.

HN122019001 

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 1267-QĐ/TU ngày 04/03/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các báo cáo tham luận của các đơn vị tại Hội nghị nhằm làm rõ hơn những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 HN122019002

 Đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đề án 61 thành phố tặng hoa và giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng

Tại Hội nghị đã Công bố Quyết định khen thưởng của Ban Thường vụ Thành ủy và trao giấy khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (giai đoạn 2010-2019).

Để tiếp tục thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian đến đạt hiệu quả, đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đề án 61 thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 thành phố và Hội Nông dân từ thành phố đến cơ sở cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 của thành phố thực hiện hiệu quả Đề án theo Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư khóa X, Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và Quyết định 1267-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020” và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Các cấp ủy Đảng chỉ đạo UBND quan tâm bố trí ngân sách và vận động tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân; phát huy các nguồn vốn vay từ ngân hàng để tạo điều kiện nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh… Kịp thời nhân rộng những mô hình sản xuất có hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân…/.

Hảo_VPTU.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung