Sáng 15/11/2019, tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn, Thành ủy Quy Nhơn tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng Khóa XII. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy. Tham dự hội nghị, cấp thành phố: các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, Trung tâm BDCT thành phố; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy; các đồng chí Báo cáo viên cấp thành phố; các đồng chí Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị, Mặt trận, hội đoàn thể CT-XH thành phố; cơ sở gồm: các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, đồng chí cán bộ làm công tác tổ chức đảng ủy các phường, xã.

  quangcanh2019001

Quang cảnh hội nghị

 quangcanh2019002

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn triển khai nội dung Chỉ thị

Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và một số văn bản liên quan của Trung ương và Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Kim Sang - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy triển khai Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 23-HD/BTCTU ngày 21/10/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “Một số nội dung về đại hội đảng bộ cấp huyện và đại hội cấp cơ sở”, Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU ngày 08/11/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy về “một số nội dung về đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở” và một số nội dung liên quan và đồng chí Nguyễn Thị Bích Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII./.

Linh_VPTU.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung