Nhân kỷ niệm 102 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2019), chiều ngày 05/11/2019 Thành ủy Quy Nhơn long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 40 năm tuổi Đảng Đảng đợt 07/11/2019 cho 62 đồng chí đang sinh hoạt Đảng, sinh sống trên địa bàn thành phố.

 hh112019001

Quang cảnh buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn, đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy phường, xã có đảng viên được nhận Huy hiệu Đảngcác đồng chí đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng.

Trong đợt này, thừa ủy nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Quy Nhơn trao Quyết định tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 17 đồng chí, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 08 đồng chí, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 13 đồng chí, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 21 đồng chí và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí.

 hh112019002

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

trao Quyết định tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí.

 hh112019003

       Đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy

trao Quyết định tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn phát biểu chúc mừng, ôn lại lịch sử vẻ vang, ý nghĩa của Ngày kỷ niệm cách mạng Tháng Mười Nga và tôn vinh sự cống hiến hi sinh của các đồng chí đảng viên lão thành, những người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và địa phương; đồng thời báo cáo tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố trong thời gian qua.

 hh112019004

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Bí thư Thành ủy Quy Nhơn phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Quy Nhơn nhấn mạnh: mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, giữ gìn phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm giáo dục gia đình, con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, địa phương; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng thành phố Quy Nhơn ngày càng giàu đẹp./.

Người viết tin: Vĩnh Hảo – VPTU

Nhân kỷ niệm 102 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2019), chiều ngày 05/11/2019 Thành ủy Quy Nhơn long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 40 năm tuổi Đảng Đảng đợt 07/11/2019 cho 62 đồng chí đang sinh hoạt Đảng, sinh sống trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn, đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy phường, xã có đảng viên được nhận Huy hiệu Đảngcác đồng chí đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng

Trong đợt này, thừa ủy nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Quy Nhơn trao Quyết định tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 17 đồng chí, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 08 đồng chí, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 13 đồng chí, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 21 đồng chí và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

trao Quyết định tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí.         

         

Đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy

trao Quyết định tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.         

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn phát biểu chúc mừng, ôn lại lịch sử vẻ vang, ý nghĩa của Ngày kỷ niệm cách mạng Tháng Mười Nga và tôn vinh sự cống hiến hi sinh của các đồng chí đảng viên lão thành, những người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và địa phương; đồng thời báo cáo tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Bí thư Thành ủy Quy Nhơn phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Quy Nhơn nhấn mạnh: mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, giữ gìn phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm giáo dục gia đình, con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, địa phương; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng thành phố Quy Nhơn ngày càng giàu đẹp./.

Người viết tin: Vĩnh Hảo – VPTU

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung