Sáng ngày 24/10/2019, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ của UBND phường Ngô Mây.

Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Trần Thị Như Hoa - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố làm Trưởng đoàn; đồng chí Võ Thị Hồng Vân – Phó trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố làm Phó đoàn; các đồng chí trong Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Tài nguyên – Môi trường, Đội trật tự đô thị thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

 

 GSKTXH102019001

Đồng chí Trần Thị Như Hoa – Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội,

Trưởng đoàn giám sát kết luận

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND phường Ngô Mây báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo đề cương giám sát; ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của UBND phường Ngô Mây. Đồng chí Trần Thị Như Hoa – Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát đánh giá trong thời gian qua UBND phường Ngô Mây đã có nhiều cố gắng, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, công tác thu thuế đảm bảo theo kế hoạch giao, công tác quản lý đất đai, xây dựng được đảm bảo, công tác lập lại trật tự đô thị được quan tâm thực hiện thường xuyên, tình hình an ninh trật tự ổn định... Đồng chí đề nghị lãnh đạo và cán bộ UBND phường Ngô Mây trong thời gian đến từng bước nâng cao trình độ chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời ghi nhận những kiến nghị của đơn vị để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mỹ Nhung – VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung