Ngày 21/10/2019, tại phòng họp Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn, Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị trực báo nhằm đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động quý IV/2019. Đồng chí Đặng Mạnh Cường – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; Tổ trưởng và Tổ phó các Tổ Đại biểu HĐND thành phố; đại diện Thường trực 21 phường, xã trên địa bàn thành phố.

 9ThangHDND102019

Đồng chí Đặng Mạnh Cường – PCT TT HĐND thành phố chủ trì cuộc họp

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, Đại biểu HĐND thành phố, Thường trực HĐND phường, xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật định. Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với UBMTTQVN thành phố tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp nhằm báo cáo kết quả kỳ họp, triển khai các nghị quyết, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp với UBND thành phố giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; tổ chức các phiên họp thường kỳ của Thường trực để kịp thời đánh giá tình hình hoạt động và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới; tổ chức giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị theo kế hoạch giám sát năm 2019. Các Ban HĐND thành phố tiến hàng giám sát theo kế hoạch giám sát của Ban; thường xuyên kiểm tra thực tế việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri để kịp thời phản ánh đến Thường trực HĐND thành phố; tham gia các cuộc họp do Thường trực HĐND thành phố phân công. Tổ Đại biểu HĐND thành phố thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại địa bàn ứng cử theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Thường trực HĐND các phường, xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thực hiện ngày càng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Mạnh Cường – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đánh giá trong 9 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND thành phố đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động theo kế hoạch đề ra, vai trò của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND ngày càng được nâng cao. Để thực hiện tốt chương trình hoạt động trong quý IV/2019, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau: tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 9 HĐND thành phố; chuẩn bị nội dung và chương trình kỳ họp cuối năm 2019; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân theo Luật định; tổ chức họp định kỳ nhằm đánh giá tình hình hoạt động và đề ra phương hướng trong thời gian đến…

Mỹ Nhung - VP  

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung