Chiều ngày 02/10/2019, Tổ kiểm tra số 80 đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Đảng ủy xã Nhơn Hải. Tham dự đoàn kiểm tra có đồng chí Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND thành phố làm Tổ trưởng, các đồng chí trong Tổ kiểm tra số 80 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố và các đồng chí trong Đảng ủy xã.

QCDCNH

Đ/c Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND thành phố,

Tổ trưởng Tổ kiểm tra phát biểu kết luận

 

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Đảng ủy xã Nhơn Hải; ý kiến tham gia của các thành viên Tổ kiểm tra; ý kiến giải trình của các đồng chí trong Đảng ủy xã Nhơn Hải; đồng chí Đặng Mạnh Cường – Tổ trưởng Tổ kiểm tra đánh giá, kết luận:

 

Trong thời gian qua Đảng ủy xã Nhơn Hải có nhiều cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo, bổ sung các quy chế hoạt động; tổ chức sơ, tổng kết kiểm tra, giám sát về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo đúng quy định. Bên cạnh đó, đồng chí Đặng Mạnh Cường cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện QCDC mà Đảng ủy xã cần khắc phục trong thời gian đến và đề nghị Đảng ủy xã Nhơn Hải tiếp tục phát huy tốt những mặt đạt được, khắc phục các tồn tại hạn chế, đoàn kết, phát huy và duy trì tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để đảm bảo ổn định góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 19/4/2018 của Thành ủy Quy Nhơn về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” một cách đồng bộ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân.

 

Xuân Thoại - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung