Ngày 20/9/2019, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Bình Định kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố 8 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 4 tháng cuối năm 2019. Tham dự buổi kiểm tra có thành viên Đoàn giám sát Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Bình Định; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố.

NScsTP09 201900013

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Tp

Bà Nguyễn Thị Thảo Vi – Phó giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Bình Định (phụ trách địa bàn thành phố Quy Nhơn), Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố báo cáo kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 4 tháng cuối năm 2019, những đề xuất, kiến nghị. Ý kiến tham gia của Đoàn kiểm tra; kết luận của Trưởng Đoàn kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra; trong thời gian đến sẽ khắc phục những hạn chế, khó khăn, nâng cao hoạt động của ban đại diện, đảm bảo công tác thực hiện chính sách tín dụng trên địa bàn thành phố hiệu quả, góp phần tạo điều kiện cho đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay, phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Mỹ Nhung – VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung