Sáng ngày 27/8/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kết nạp đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ kết hợp đánh giá tình hình thực hiện việc phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tham dự sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư từ đầu năm 2019 đến nay. Đồng chí Nguyễn Đình Kha - Phó Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: các Ban của Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; các đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy; đồng chí Bí thư chi bộ thôn, khu phố có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố được phân công về dự sinh hoạt chi bộ.

 HNBCH082019001

Quang cảnh Hội nghị

Từ đầu năm 2019 đến nay, công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ thành phố. Các cấp ủy cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm; chú trọng thực hiện công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên; quan tâm kết nạp vào Đảng nhiều đối tượng là đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ, học sinh, nhân viên trạm y tế phường xã... Các tổ chức chính trị - xã hội tích cực lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú, đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng. Công tác kết nạp đảng viên được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng cao. Hầu hết các chi bộ thực hiện tốt công tác chuẩn bị và các bước sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác phát triển đảng viên trong 8 tháng đầu năm 2019 đạt được còn thấp (54,2% so với chỉ tiêu Nghị quyết); nhiều TCCS đảng chưa có kết nạp đảng viên hoặc kết nạp đảng viên rất ít; chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ chưa cao...

Tại Hội nghị, đại diện các cấp ủy, chi bộ tham dự đã phát biểu ý kiến, làm rõ kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác kết nạp đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cũng như thực hiện chủ trương các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tham dự sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư đã đem lại những kết quả tích cực.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Kha - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Trên cơ sở kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cần tiếp tục phổ biến, quán triệt, thực hiện tốt các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên hằng năm; thường xuyên đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để bồi dưỡng, tạo nguồn và kịp thời xem xét, ra nghị quyết lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng, coi đây là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ và thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện để đảng viên mới kết nạp rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ nhân viên trạm y tế, dân quân ở các phường xã, trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước để phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực và giới thiệu quần chúng ưu tú để xem xét, kết nạp vào Đảng. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sắp xếp công việc cơ quan hợp lý để tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ khu dân cư theo quy định để kịp thời truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trí của Đảng bộ thành phố; hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ; định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của cơ sở và những vấn đề phát sinh, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh./.

Linh_VPTU

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung