Chiều ngày 14/8/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Đình Kha - Phó Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghịđồng chí Nguyễn Thúc Diệu - Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các ban của Thành ủy; các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố; đại diện lãnh đạo Đảng ủy các phường, xã và tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 QCHN082019001

Quang cảnh Hội nghị

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đã đạt được những kết quả tích cực: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương tín dụng chính sách xã hội có sự chuyển biến rõ nét; tinh thần trách nhiệm và nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể thành phố và phường, xã được nâng lên; quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm làm việc cho Ngân hàng chính sách xã hội; tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng CSXH bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách như: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay giải quyết việc làm; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Trong 5 năm qua, Ngân hàng CSXH tỉnh phụ trách địa bàn thành phố Quy Nhơn đã cho 12.056 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn. Đến ngày 30/6/2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 159,526 tỷ đồng (tăng 42,911 tỷ đồng so với năm 2014); đã góp phần giúp 1.356 hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm cho 2.443 lao động trong nước và 142 lao động ngoài nước, 4.957 hộ gia đình có nước sạch sinh hoạt và cải thiện công trình vệ sinh, 2.768 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập… Thông qua nguồn vốn vay tín dụng chính sách xã hội đã tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ thất nghiệp, hộ nghèo, góp phần hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội của thành phố.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị, cá nhân tham dự đã phát biểu ý kiến, làm rõ kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ở các địa phương, đơn vị. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Kha - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Trên cơ sở kết quả đạt được trong 5 năm qua và những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và phường, xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, đảm bảo chủ trương tín dụng chính sách xã hội đến được với người dân, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách; xem đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên để tích cực chỉ đạo, đôc đốc thực hiện đảm bảo hiệu quả. Các đoàn thể chính trị - xã hội có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung nhận ủy thác của Ngân hàng CSXH; phối hợp với Ngân hàng và chính quyền địa phương tư vấn, hướng dẫn người dân sử dụng vốn vay đúng mục đích, lựa chọn mô hình, ngành nghề kinh doanh phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát huy hiệu quả vốn vay, góp phần phát triển kinh tế gia đình; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố kịp thời củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động; tham mưu cho Thành phố huy động các nguồn lực, bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương bổ sung nguồn vốn ủy thác Ngân hàng CSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Ngân hàng CSXH. Cùng với đó, đồng chí đề nghị Ngân hàng CSXH nâng cao năng lực hoạt động; thường xuyên phối hợp với các đoàn thể nhận ủy thác và các địa phương kiểm tra chặt chẽ việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn vay đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

 QCHN082019002

Đồng chí Nguyễn Đình Kha - Phó Bí thư Thành ủy trao giấy khen của UBND thành phố cho các tập thể

Nhân dịp này, UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố./.

Linh_VPTU

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung