Ngày 03/7/2019, tại phòng họp B- Văn phòng Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố họp bàn rà soát nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 8 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Văn Thanh – Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp; các đồng chí Thường trực HĐND thành phố; các Ban HĐND thành phố; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND thành phố.

 rs072019001

Quang cảnh cuộc họp

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thành phố báo cáo công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 8 HĐND thành phố, khóa XI; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp. Đồng chí Trần Văn Thanh – Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kết luận các nội dung trình kỳ họp lần thứ 8 HĐND thành phố đã cơ bản hoàn thành, các tài liệu gửi đến đại biểu HĐND thành phố cơ bản đầy đủ, đảm bảo đúng thời gian quy định; giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố bổ sung, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình theo ý kiến góp ý của thành viên dự họp; chuẩn bị tốt các điều kiện tham mưu Thường trực HĐND thành phố tổ chức tốt kỳ họp lần thứ 8 HĐND thành phố Khóa XI sẽ khai mạc vào ngày 16/7/2019.

Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung