Chiều ngày 28/6/2019, Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác của phòng Tư pháp thành phố Quy Nhơn.

 PC201907001

Đ/c Nguyễn Văn Tình – Trưởng ban Ban Pháp chế chủ trì buổi giám sát

Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Tình – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố làm Trưởng đoàn; đồng chí Trương Xuân Cường – Phó trưởng ban ban Pháp chế HĐND thành phố làm Phó đoàn; các đồng chí trong Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo Thanh tra thành phố, Đội trật tự đô thị thành phố, phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố và Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp thành phố báo cáo tình hình tổ chức triển khai kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của lãnh đạo phòng Tư pháp thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Tình – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát đánh giá trong thời gian qua phòng Tư pháp thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tư pháp, công tác quản lý về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.... Đồng chí đề nghị đơn vị trong thời gian đến thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của phòng Tư pháp thành phố để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mỹ Nhung - VP  

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung