Chiều ngày 14/6/2019, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ của Trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn.

Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Võ Thị Hồng Vân – Phó trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố làm Trưởng đoàn; các đồng chí trong Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, Bảo hiểm xã hội thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố; lãnh đạo và cán bộ Trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn.

 BKTXH062019

Đồng chí Võ Thị Hồng Vân – Phó trưởng ban Ban KT-XH HĐND thành phố

Kết luận buổi giám sát

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm y tế thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Đề cương giám sát; ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Trung tâm y tế thành phố. Đồng chí Võ Thị Hồng Vân – Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát đánh giá trong thời gian qua Trung tâm y tế thành phố đã có nhiều cố gắng, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác chuyên môn trong việc chăm sóc, khám chữa bệnh cho người dân. Đồng chí đề nghị lãnh đạo và cán bộ Trung tâm y tế thành phố trong thời gian đến khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời ghi nhận những kiến nghị của đơn vị để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mỹ Nhung – VP 

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung