Sáng ngày 13/6/2019, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội thành phố.

Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Võ Thị Hồng Vân – Phó trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố làm Trưởng đoàn; các đồng chí trong Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm y tế thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố; lãnh đạo và cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố.

 gsbhtp0720019

Đồng chí Trần Thị Ngọc Yến – Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố báo cáo

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Đề cương giám sát; ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Bảo hiểm xã hội thành phố. Đồng chí Võ Thị Hồng Vân – Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát đánh giá trong thời gian qua cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố đã có nhiều cố gắng, đạt được những kết quả đáng khích lệ, lãnh đạo và cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị lãnh đạo và cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố trong thời gian đến từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời ghi nhận những kiến nghị của đơn vị để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mỹ Nhung – VP 

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung