Chiều ngày 24/5/2019, Thường trực HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố.

Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí đồng chí Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó đoàn; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ thành phố; Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

 gstbanci052019

Đ/c Đặng Mạnh Cường – Phó Chủ tịch TT HĐND TP phát biểu tại buổi giám sát

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo đề cương giám sát; ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của lãnh đạo Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố. Đồng chí Đặng Mạnh Cường – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát đánh giá trong thời gian qua lãnh đạo, viên chức, nhân viên Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; công tác quản lý, tham mưu xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng công ích trên địa bàn thành phố được quan tâm,thực hiện kịp thời, ngày càng được nâng cao về chất lượng; lãnh đạo, viên chức, nhân viên Ban quan lý dịch vụ công ích luôn trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực bản thân,… Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như công tác phối hợp với 03 đơn vị công ích có lúc có nơi chưa chặt chẽ; công tác tham mưu có lúc vẫn còn chậm…Đồng chí đề nghị trong thời gian đến, lãnh đạo, viên chức, nhân viên Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố cần khắc phục khó khăn, thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao; đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của đơn vị để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung