Ngày 20/5/2019, tại phòng họp Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn, Thường trực HĐND thành phố phối hợp với UBND,UBMTTQVN thành phố họp bàn thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 8 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Văn Thanh – Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí trong Thường trực HĐND thành phố; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; các Ban HĐND thành phố; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND thành phố.

ctkyh052019001 

Đồng chí Trần Văn Thanh – Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thành phố báo cáo dự thảo về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 8 HĐND thành phố, khóa XI; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp. Đồng chí Trần Văn Thanh – Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kết luận thống nhất dự thảo dự kiến, nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 8 HĐND thành phố; giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố bổ sung, hoàn chỉnh Thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp theo ý kiến góp ý của thành viên dự họp; đồng thời giao các Ban HĐND thành phố phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thành phố đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để kỳ lần thứ 8 HĐND thành phố, khóa XI được tổ chức đảm bảo theo Luật định.

Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung