Ngày 24/4/2019, tại phòng họp Trung tâm hành chính thành phố Quy Nhơn, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Định giám sát tình hình và kết quả đấu tranh phòng, chống ma túy và các chất gây nghiện trên địa bàn tỉnh của UBND thành phố Quy Nhơn.

Tham dự buổi làm việc có Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch TT UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh – Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Công an thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng: Y tế, Lao động – TB&XH, Văn hóa – Thông tin thành phố; Văn phòng Thành ủy Quy Nhơn; Văn phòng HĐND và UBND thành phố; đại diễn lãnh đạo UBND phường Lý Thường Kiệt.

 gst42019

Đồng chí Phạm Hồng Sơn – Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn phát biểu

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công an thành phố thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố báo cáo về tình hình và kết quả đấu tranh phòng chống ma túy và các chất gây nghiện khác trên địa bàn thành phố; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; kết luận của Đồng chí Phạm Hồng Sơn – Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Định, Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch TT UBND thành phố thay mặt UBND thành phố tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của thành viên Đoàn giám sát, trong thời gian đến sẽ tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng chống ma túy và các chất gây nghiện trên địa bàn thành phố, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; đồng thời giao Công an thành phố bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo gửi đến Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Định theo đúng quy định.

Mỹ Nhung-VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung