Chiều ngày 11/4/2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) thành phố Quy Nhơn tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2018. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các thành viên trong Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Quy Nhơn.

  nschxh042019

Quang cảnh Hội nghị

Trong quý I/2019, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Quy Nhơn đã phối hợp các tổ chức hội, đoàn thể  thành phố, UBND các phường, xã tập trung triển khai các giải pháp trong chỉ đạo nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu vay vốn của nhân dân. Tính đến 31/3/2019, tổng dư nợ thực hiện là 160.372 triệu đồng, đạt 94,85% kế hoạch giao (tăng 3,41%); doanh số thu nợ 13.925 triệu đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 160.372 triệu đồng/7.278 hộ/192 Tổ TK&VV, đạt 94,85% so với kế hoạch giao.

Về chất lượng tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Định (phụ trách địa bàn Quy Nhơn) đã tham mưu cho Ban đại diện xây dựng kế hoạch, kiểm tra và thu hồi có kết quả về nợ quá hạn; thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), kiện toàn các tổ TK& VV có hoạt động yếu kém, sáp nhập các tổ TK&VV nhỏ lẻ.

Các thành viên Ban đại diện đã tập trung thảo luận đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị các cấp, giải pháp xử lý nợ xấu, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cho vay và thu nợ quá hạn của các tổ chức đoàn thể trong thời gian qua.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố trong thời gian qua; đồng chí đề nghị trong thời gian đến, các phòng, ban, hội đoàn thể thành phố có liên quan và UBND các phường, xã thực hiện tốt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng; tập trung thực hiện các mục tiêu giảm nợ xấu, lãi tồn đọng, nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác thông qua các tổ chức Hội, đoàn thể; tăng cường công tác tuyên truyền người dân tham gia hoạt động gửi tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội; tăng cường công tác giải ngân, thực hiện cho vay đúng đối tượng, có sự kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của người dân đảm bảo hiệu quả, góp phần an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn thành phố.

Mỹ Nhung- VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung