Sáng ngày 27/02/2019, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết thu thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ thu thuế năm 2019. Về dự và chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn, đồng chí Đào Hữu Phúc – Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh và đồng chí Lê Anh Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố. Ngoài ra, Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Bưu điện Quy Nhơn, các phòng, ban, đơn vị thành phố và tập thể công chức, viên chức của Chi cục thuế thành phố.

Năm 2018, trong bối cảnh chung của nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả thu ngân sách trên địa bàn. Tuynhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự quan tâm của Cục Thuế tỉnh, sự nỗ lực của Chi cục Thuế thành phố, công tác thuế đã đạt được một số kết quả khả quan như: Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 2.949 tỷ đồng đạt 164,4% kế hoạch pháp lệnh do Cục thuế giao và đạt 163,5% kế hoạch pháp lệnh do UBND thành phố giao, loại trừ thu tiền cấp quyền sử dụng đất thì ngành thuế thu được hơn 970 tỷ đồng đạt 105,1% kế hoạch pháp lệnh do Cục thuế giao; khai thác tăng thu được 53 tỷ đồng. Một số sắc thuế có tỷ lệ thu đạt cao như: thuế nhà đất và sử dụng đất phi nông nghiệp là 137,8%, lệ phí trước bạ là 106,5%, thu khác ngân sách là 231,7%,…

Sau nội dung báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2018, Hội nghị đã nghe 05 ý kiến tham luận về: “hiệu quả quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại địa bàn, trong đó có công tác lập sổ bộ đầy đủ, không để sót cá nhân kinh doanh để tạo công bằng trong công tác thu thế”, “công tác theo dõi, chỉ đạo Đội Thuế thực hiện việc nắm bắt nguồn thu, bám sát hoạt động của các đơn vị kinh doanh trên địa bàn để đấu tranh, tăng số thu; đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhằm tháo gỡ các khó khăn, tồn tại trong năm 2018 để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019”, “biện pháp, giải pháp nhằm hạn chế những tồn tại trong công tác phối hợp cùng Bưu điện theo dõi, hạch toán nguồn thu thuế để đảm bảo thu các sắc thuế đúng quy định”, “nguyên nhân thực hiện thu ngân sách năm 2018 không đạt chỉ tiêu đề ra và những biện pháp triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu thuế và thu ngân sách năm 2019”, “những khó khăn, hạn chế trong công tác ủy nhiệm thu và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ủy nhiệm thu trong năm 2019”.

TKThue 1

Thay mặt lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, đồng chí Đào Hữu Phúc - Phó Cục trưởng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đề nghị Chi cục Thuế thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ mới, trọng tâm năm 2019 của ngành Thuế; đồng thời Đồng chí bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã có nhiều quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho cơ quan thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2018 góp phần vào nhiệm vụ chung của tỉnh; bước sang năm 2019 với nhiệm vụ được giao có nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí mong muốn tiếp tục được thành phố quan tâm hơn nữa.

TKThue 2

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn thống nhất cao với các ý kiến phát biểu của lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và khẳng định Thảnh ủy, HĐND, UBND thành phố luôn xác định công tác thu thuế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành. Đồng thời biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của ngành thuế trong năm 2018, biểu dương nỗ lực của các phường, các doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn vươn lên sản xuất kinh doanh hiệu quả và chấp hành tốt chính sách thuế, có số thuế nộp ngân sách lớn. Trong năm 2019, Đồng chí yêu cầu ngành thuế phải tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để chấn chỉnh tình trạng gian lận thuế nhằm góp phần nâng cao hơn nữa kết quả thu thuế (trong đó đặc biệt chú trọng đến số thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh).

TKThue 3

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Anh Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chi cục thuế thành phố tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục thuế tỉnh và lãnh đạo Thành ủy để đưa vào phương hướng nhiệm vụ của ngành trong năm 2019; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm như sau:

Tập thể lãnh đạo và công chức Chi cục thuế cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của “Người đứng đầu” (lãnh đạo Chi cục, đội trưởng, tổ trưởng) trong chỉ đạo, thực hiện công việc. Định kỳ họp giao ban để rà soát, đánh giá kết quả thu của từng sắc thuế trên từng địa bàn.

Công tác lập sổ bộ đảm bảo tính chính sách, phù hợp với thực tế để tránh bỏ sót đối tượng thu.

Tập trung xây dựng các giải pháp thu thuế công thương nghiệp – ngoài quốc danh trên từng lĩnh vực để tập trung thực hiện có hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra thuế các doanh nghiệp có dấu hiệu khả nghi để kịp thời xử lý các hành vi gian lận thuế. Công tác kiểm tra thuế cần quan tâm đến kết quả xử lý sau kiểm tra và hiệu quả của việc kiểm tra

Đẩy mạnh việc đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế; rà soát và chấn chỉnh lại công tác ủy nhiệm thu.

Các phòng, ban, đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm và tăng cường công tác phối hợp để thực hiện tốt các nội dung của Đề án thu ngân sách năm 2019 do UBND thành phố ban hành.

TKThue 4

Tai hội nghị, đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Thuế năm 2018.

Tấn Công - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung