Chiều ngày 26/02/2019, tại Hội trường Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị triển khai và phát động Cuộc thi tìm hiểu “lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Quy Nhơn”. Tham dự và chủ trì Hội nghị: đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi. Tham dự hội nghị: các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư các TCCS đảng trực thuộc Thành ủy; Phóng viên Báo, Đài tỉnh, thành phố dự và đưa tin Hội nghị.

 timhieuQN

timhieuQN001

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Tổ chức Cuộc thi đã triển khai các nội dung: Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 29/01/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Quy Nhơn” và các Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi; Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Quy Nhơn”; Thông qua danh sách mỗi cụm và chọn đơn vị đăng cai tổ chức vòng sơ khảo.

Trong buổi thảo luận của Hội nghị, đại diện các đơn vị tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Thể lệ Cuộc thi.

timhieuQN003 

Đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,
Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu
kết luận Hội nghị

Trong phần phát biểu kết luận, đồng chí Trần Văn Thanh nhấn mạnh cuộc thi tìm hiểu “lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Quy Nhơn” là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hội, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thành phố có dịp tìm hiểu lịch sử, truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân thành phố; qua đó nâng cao nhận thức, lòng tự hào, niềm tin và ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Linh_VPTU.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung