Sáng ngày 21/01/2019, tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố; các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố; đại diện Thường trực HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; đại diện Ban giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Định; đại din Ban giảm nghèo, lãnh đạo các hội, đoàn thể nhận ủy thác và các tổ Tiết kiệm & Vay vốn 21 phường, xã.

Tại Hội nghị, đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Định (phụ trách địa bàn Quy Nhơn) đã báo cáo kết quả hoạt động cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đại diện Ban giảm nghèo phường Lê Hồng Phong, đại diện Đoàn Thanh niên xã Phước Mỹ, đại diện Hội LHPN phường Quang Trung đã báo cáo tham luận trước Hội nghị tình hình hoạt động và kết quả đạt được trong công tác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã đánh giá cao những cố gắng của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Định (phụ trách địa bàn thành phố Quy Nhơn), Lãnh đạo các phường, xã và các Hội, đoàn thể nhận ủy thác trong công tác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố, công tác thu hồi nợ quá hạn đảm bảo đúng theo quy định. Đồng thời, đề nghị trong thời gian đến tập trung thực hiện việc củng cố, ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động, rà soát, kiện toàn nhân sự Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố; các phường, xã kiện toàn củng cố tổ đôn đốc thu hồi nợ, nâng cao chất lượng tổ vay vốn, chất lượng công tác ủy thác; tuyệt đối không còn tổ tiết kiệm loại trung bình; tăng cường triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2019; tập trung cho công tác xử lý nợ quá hạn; đảm bảo triển khai chương trình tín dụng cho vay đúng đối tượng, nâng cao chất lượng tín dụng, chính sách.

 TKNHCS

 

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch TT UBND thành phố trao tặng giấy khen

cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã trao tặng giấy khen cho 06 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố năm 2018.

Mỹ Nhung – VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung