Sáng ngày 16/01/2019, tại Hội trường Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị: đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. Tham dự hội nghị: Đại diện UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ thành phố, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy, chuyên viên UBKT Thành ủy; đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, các đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; các đồng chí có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng năm 2018; Phóng viên Đài truyền thanh thành phố dự và đưa tin Hội nghị.

hktkkt008 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Tiến – Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 với một số kết quả nổi bậc như sau: Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã có những chuyển biến tích cực, khá toàn diện, đúng Điều lệ và các quy định của Đảng; đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố.

 hktkkt009

Đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,
Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo và nhấn mạnh nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng năm 2019, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; là năm có ý nghĩa quan trọng mà cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở cần phải tập trung tăng tốc, phấn đấu thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; ủy ban kiểm tra các cấp cần nâng cao trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; công tác kiểm tra, giám sát cần thực hiện thường xuyên, công khai dân chủ và phòng ngừa là chính; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp, nhất là ở cơ sở, đảm bảo đủ năng lực lý luận và thực tiễn đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới…

hktkkt010

Các cá nhân, tập thể được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen

Chủ tịch UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng năm 2018./.

Linh_VPTU.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung