Sáng ngày 08/01/2019, đại biểu HĐND tỉnh và thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp lần thứ 7 HĐND thành phố khóa XI tại Hội trường UBND phường Trần Phú.

Tham dự tiếp xúc cử tri có đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tùng, đại biểu HĐND tỉnh Trần Ánh Tuyết và Tổ đại biểu số 7 HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố; đồng chí Đặng Mạnh Cường -Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN phường Trần Phú và cử tri phường Trần Phú.

Thay mặt Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Trần Ánh Tuyết đã báo cáo trước cử tri phường Trần Phú tóm tắt kết quả kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh khóa XII; thay mặt Tổ đại biểu số 7 HĐND thành phố, đại biểu Trương Thị Bích Hoa báo cáo trước cử tri phường Trần Phú tóm tắt kết quả kỳ họp lần thứ 7 HĐND thành phố khóa XI.

txct2019nm

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường Trần Phú

Sau khi nghe báo cáo, cử tri của phường Trần Phú hoan nghênh đối với những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh Bình Định nói chung và của thành phố Quy Nhơn nói riêng, đồng thời thống nhất với những biện pháp, kế hoạch được đề ra trong thời gian đến nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững, xã hội ngày càng văn minh, phồn thịnh.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, cử tri phường Trần Phú đã có một số kiến nghị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, …Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch TT UBND thành phố đã thay mặt lãnh đạo thành phố giải trình, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền thành phố; đồng thời tiếp thu ghi nhận những kiến nghị của cử tri để chuyển đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Mỹ Nhung-VP                              

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung