Ngày 14/12/2018, Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XIII) lần thứ 16 (mở rộng). Chủ trì Hội nghị: đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là đại diện các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Thành ủy viên, Ủy viên UBKT Thành ủy, lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, trưởng các phòng, ban, đơn vị, mặt trận, hội, đoàn thể thành phố; Bí thư các TCCS đảng trực thuộc Thành ủy; phóng viên Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh thành phố đến dự và đưa tin Hội nghị.

hntu0001 

Quang cảnh hội nghị

hntu0002 

Đ/c Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,

Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo

Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ thành phố. Trong năm 2018, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực cố gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế thành phố tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,2%; nông, lâm, thủy sản tăng 5%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 15,1% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân thành phố cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

hntu0003 

Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn đã nhấn mạnh các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2019 như sau: Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm (2016-2020), góp phần quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ thành phố đã đề ra. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 12%, kim ngạch xuất khẩu trên 680 triệu USD; Tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng cơ bản và chỉnh trang đô thị năm 2019. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - thông tin, truyền thanh, thể dục - thể thao mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi, kỷ niệm các ngày lễ của đất nước và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong năm 2019; Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và kế hoạch huấn luyện năm 2019; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng và tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND thành phố và phường, xã; hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp; Thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tôn giáo. Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội, đoàn viên; củng cố, kiện toàn tổ chức hội; phát triển hội, đoàn viên mới. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và cấp thành phố, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở và cấp thành phố, nhiệm kỳ 2019-2024./.

Linh_VPTU

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung