Ngày 18/10/2018, tại Trường THPT Nguyễn Thái Học, đồng chí Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ kiểm tra 62 đã tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Thái Học.  

 gslth002

Đồng chí Đặng Mạnh Cường phát biểu

Tham dự buổi kiểm tra có Thành viên Tổ kiểm tra theo Quyết định số 62-QĐ/BCĐ ngày 14/9/2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Quy Nhơn; Ban chấp hành Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Thái Học.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Thái Học đã báo cáo kết qủa việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng bộ Trường; ý kiến tham gia của các thành viên Tổ kiểm tra 62; đại diện BCH Đảng bộ Trường báo cáo, làm rõ một số nội dung liên quan. Đồng chí Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ kiểm tra đã kết luận, trong thời gian qua Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Thái Học đã bám sát Chỉ thị số 30 - CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII); Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị có hiệu quả; đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, Ban giám hiệu, đoàn thể nhà trường trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc kiểm tra, đánh giá thực hiện QCDC được lồng ghép trong việc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học của nhà trường; xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ,…Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế như một số nhân viên còn chưa nhận thức đầy đủ về ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tinh thần đấu tranh tự phê bình, phê bình chưa được thể hiện rõ nét… Đồng chí đề nghị trong thời gian đến, Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Thái Học cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, các thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh của nhà trường.

   Mỹ Nhung - VP   

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung