Chiều ngày 18/10/2018, Thường trực HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐND, UBND phường Lý Thường Kiệt.

Đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP làm Trưởng đoàn; đồng chí Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó đoàn; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, phòng Văn hóa – Thông tin, Đội trật tự đô thị, Công an thành phố; Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

 gslth001

Đ/c Trần Văn Thanh – Chủ tịch HĐND TP phát biểu tại buổi giám sát

Sau khi nghe đại diện Thường trực HĐND phường Lý Thường Kiệt báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đại diện lãnh đạo UBND phường báo cáo việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương, những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND phường Lý Thường Kiệt. Đồng chí Trần Văn Thanh – Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát đánh giá trong thời gian qua HĐND, UBND phường Lý Thường Kiệt đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ, HĐND phường Lý Thường Kiệt đã cơ bản thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế hoạt động của HĐND các cấp tại Nghị quyết 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; UBND phường Lý Thường Kiệt cùng các ngành tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương đạt được một số kết quả như kinh tế của phường tiếp tục tăng trưởng và phát triển, thực hiện tốt thu ngân sách và các loại quỹ theo quy định, công tác quản lý đất đai được quan tâm, các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống nhân dân trong phường cơ bản ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tỷ lệ giao quân hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao.

Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số tồn tại như việc triển khai hoạt động của 2 ban HĐND còn nhiều hạn chế, nhất là trong công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp; Công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn phường có lúc có nơi vẫn còn chưa kịp thời; Công tác ra quân lập lại trật tự đô thị chưa được thường xuyên…Đồng chí đề nghị trong thời gian đến, HĐND, UBND phường Lý Thường Kiệt cần khắc phục khó khăn, tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao; đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của địa phương để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mỹ Nhung -VP                   

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung