Ngày 10/10/2018, tại Ban quản lý Chợ khu VI, đồng chí Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ kiểm tra 63 đã tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Chi bộ BQL Chợ khu VI 

 ch6001

Đồng chí Đặng Mạnh Cường phát biểu

Tham dự buổi kiểm tra có Thành viên Tổ kiểm tra theo Quyết định số 63-QĐ/BCĐ ngày 14/9/2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Quy Nhơn; toàn thể Đảng viên Chi bộ BQL Chợ Khu VI.

Tại buổi làm việc, Bí thư Chi bộ BQL Chợ Khu VI đã báo cáo kết qủa việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Chi bộ BQL Chợ Khu VI; ý kiến tham gia của các thành viên Tổ kiểm tra 63; Đảng viên Chi bộ BQL Chợ Khu VI báo cáo, làm rõ một số nội dung liên quan. Đồng chí Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ kiểm tra đã nhận xét, trong thời gian qua Chi bộ BQL Chợ Khu VI đã bám sát Chỉ thị số 30 - CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII); Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị có hiệu quả; phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của Cán bộ, công nhân viên trong thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt và phản ánh kịp thời về những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công nhân viên và các hộ tiểu thương…Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế như hình thức, nội dung phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng và Nhà nước liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có lúc, có nơi chưa được thường xuyên và hiệu quả; một số nhân viên còn chưa nhận thức đầy đủ về ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.  Đồng chí đề nghị trong thời gian đến, Chi bộ BQL Chợ Khu VI cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 30-TC/TW của Bộ Chính trị, các thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường sự lãnh đạo của Bí thư chi bộ, điều hành của chính quyền và vai trò của đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân trong thực hiện QCDC; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong thực thi nhiệm vụ, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung