Sáng ngày 10/10/2018, Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XIII) lần thứ 15 (mở rộng). Chủ trì Hội nghị: đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là đại diện các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Thành ủy viên, Ủy viên UBKT Thành ủy, lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, trưởng các phòng, ban, đơn vị, mặt trận, hội, đoàn thể thành phố; Bí thư các TCCS đảng trực thuộc Thành ủy; phóng viên Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh thành phố đến dự và đưa tin Hội nghị.

hntu001 

Quang cảnh hội nghị

 hntu002

Đ/c Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,

Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo

Hội nghị đã đánh giá tình hình 9 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ thành phố. Trong 9 tháng đầu năm 2018, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực cố gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế thành phố tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,2%; nông, lâm, thủy sản tăng 5%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 15,1% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân thành phố cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

 hntu003

Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn đã nhấn mạnh các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong các tháng còn lại năm 2018 như sau: Tập trung chỉ đạo hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác đầu tư xây dựng cơ bản và chỉnh trang đô thị. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tăng cường trực sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh, bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đẩy mạnh thực hiện hiện đại hóa hành chính và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”“Một cửa liên thông”. Thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội, đoàn viên; củng cố, kiện toàn tổ chức hội; phát triển hội, đoàn viên mới. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và cấp thành phố nhiệm kỳ 2019-2024./.

 

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung