Sáng ngày 26/7/2018, Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

 SKet4

Toàn cảnh Hội nghị 

Chủ trì Hội nghị: đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng của Thành uỷ, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Mặt trận và các hội đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các đồng chí Bí thư các TCCS trực thuộc Thành ủy, các đồng chí phóng viên Báo, Đài tỉnh và thành phố dự và đưa tin Hội nghị.

 

SKet1

Đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,
Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo sơ kết 

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo tập trung đánh giá những kết quả đạt được những thuận lợi, khó khăn của thành phố trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết; tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra đến năm 2020. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận và thảo luận: Vai trò của hệ thống chính trị trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Phước Mỹ (Đảng ủy xã Phước Mỹ); Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉnh trang đô thị Quy Nhơn trên lĩnh vực công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị (Đảng ủy Công ty CP CVCX&CSĐT Quy Nhơn); Công tác tham mưu tổ chức thực hiện quản lý và chỉnh trang đô thị thành phố Quy Nhơn từ đầu nhiệm kỳ đến nay (Chi bộ phòng Quản lý đô thị thành phố); Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xóa hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn phường (Đảng ủy Phường Lý Thường Kiệt); Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay (Đảng ủy Công an thành phố); Công tác tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ban Tuyên giáo Thành ủy); Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ phường từ đầu nhiệm kỳ đến nay (Đảng ủy phường Trần Quang Diệu); Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố (Đảng ủy Cơ quan Chính quyền thành phố); Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội” trên địa bàn thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay (Đảng ủy Cơ quan Mặt trận, đoàn thể thành phố).

 

SKet2

Đồng chí Huỳnh Dư Phi Long – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố phát biểu tham luận 

 

SKet3

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Bí thư Thành ủy Quy Nhơn phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn đánh giá: Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng và nâng cấp, bộ mặt thành phố có nhiều khởi sắc, tốc độ đô thị hóa nhanh, không gian đô thị được mở rộng theo hướng hiện đại. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ngày càng ổn định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế, đó là: Kết quả thực hiện nhiều chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đề ra còn thấp. Kinh tế tuy phát triển nhưng thiếu bền vững. Sản xuất công nghiệp quy mô còn nhỏ lẻ. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển chưa mạnh...

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Dũng đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 như sau: Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình "Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của thành phố Quy Nhơn đến năm 2020". Phấn đấu cơ cấu kinh tế đến năm 2020, công nghiệp - xây dựng: 50,6%, dịch vụ: 46,3% và nông nghiệp: 3,1%. Tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng trên 12,4%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 950 triệu USD. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp; phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm tăng trên 12%; Tiếp tục tổ chức thực hiện Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Tích cực lập, quản lý và triển khai thực hiện các quy hoạch khu dân cư đã được phê duyệt. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm như: Công viên biển Xuân Diệu, đường Hoàng Văn Thụ nối dài, đường Lê Hồng Phong thông ra đường Xuân Diệu, nâng cấp đường Hùng Vương, Điện Biên Phủ nối dài, Nghĩa trang Bùi Thị Xuân... Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - thông tin, truyền thanh, thể dục - thể thao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 27/01/2015 của Thành ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa 11 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND thành phố. Thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động, phát huy vai trò trong giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Tiếp tục tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với nhân dân các phường, xã. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024./.

Linh_VPTU

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung