Chiều ngày 19/7/2018, tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố, Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và đảng viên trong Đảng bộ.

 Tại hội nghị, đồng chí Trương Thanh Ngà – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm Đảng ủy luôn bám sát Nghị quyết của Thành ủy, của HĐND, chương trình, kế hoạch của UBND thành phố và nhiệm vụ của Đảng bộ trong chỉ đạo, điều hành công việc; đồng thời phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; kết quả trong 6 tháng đầu năm 2018 kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường được quan tâm thực hiện, bộ mặt thành phố có nhiều khởi sắc, các hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 skert

Đồng chí Đặng Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền thành phố phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố đã ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 của các chi bộ và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; đồng thời cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và sự hướng dẫn, tạo điều kiện của các Ban Đảng Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ hoạt động hiệu quả. Đồng chí đề nghị các chi bộ và đảng viên của Đảng bộ trong thời gian đến cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những ưu điểm để Đảng bộ ngày càng phát triển, trong sạch, vững mạnh; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, cụ thể: về thực hiện nhiệm vụ chính trị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Đảng ủy triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố, thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành quy chế, nội quy cơ quan đơn vị; về công tác xây dựng hệ thống chính trị cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của Chi bộ, cơ quan, đơn vị, tiếp tục triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức; thường xuyên quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát; tập trung lãnh đạo công đoàn, đoàn thanh niên cơ quan chính quyền thành phố vững mạnh toàn diện.

Mỹ Nhung – VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung