Sáng 16/7/2017, tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn, Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ chủ chốt của thành phố. Dự và chủ trì Hội nghị: đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UV BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Đình Kha - Phó Bí thư Thành ủy. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ thành phố; các đồng chí nguyên là: Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy; các đồng chí Báo cáo viên cấp thành phố; các đồng chí Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Mặt trận, hội đoàn thể và lãnh đạo hội đặc thù thành phố; các đồng chí Bí thư các TCCS đảng trực thuộc Thành ủy, các đồng chí đồng chí Trưởng ban Ban Tuyên giáo đảng ủy các phường, xã; phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Định, lãnh đạo, phóng viên Đài Truyền thanh thành phố dự và đưa tin.

 

HNTW7

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UV BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn

triển khai nghị quyết

 

Trong buổi sáng, Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Văn Dũng - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn phổ biến quán triệt và triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hoa – UV BTV, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai 04 kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Buổi chiều, đồng chí Nguyễn Đình Kha - Phó Bí thư Thành ủy phổ biến quán triệt và triển khai hai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII): Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

 

HNTW71

Quang cảnh hội nghị

 

Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết lần này giúp cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy (khóa XII) của Đảng. Trên cơ sở đó, các cấp ủy xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy (khóa XII).

Cán bộ, đảng viên tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết lần này sẽ viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch cá nhân phải đảm bảo đầy đủ nội dung nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình và xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị./. 

Linh_VPTU.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung