Sáng ngày 28/6/2018, Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XIII) lần thứ 14 (mở rộng). Chủ trì Hội nghị: đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là đại diện các Ban của Tỉnh ủy; các đồng chí Thành ủy viên, Ủy viên UBKT Thành ủy, lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, trưởng các phòng, ban, đơn vị, mặt trận, hội, đoàn thể thành phố; Bí thư các TCCS đảng trực thuộc Thành ủy; phóng viên Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh thành phố đến dự và đưa tin Hội nghị.

 

TU14

Quang cảnh hội nghị

TU14 1

Đ/c Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,

Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo

 

Hội nghị đã đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã nỗ lực cố gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế thành phố tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,6%; nông, lâm, thủy sản tăng 4,9%; tổng mức bán lẻ và doanh thu dich vụ tăng 14,5% so với cùng kỳ; các hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân thành phố cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền được nâng cao; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

 

TU14 2

Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn đã nhấn mạnh các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong các tháng còn lại năm 2018 như sau: Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh. Thực hiện các bước công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo. Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường, xã và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024./.

Linh: VPTU

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung