Chiều ngày 31/5/2018, tại UBND xã Nhơn Hải, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố kiểm tra công tác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã Nhơn Hải.

 dtcs001

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp

Tham dự buổi kiểm tra có đại diện Thường trực UBMTTQVN thành phố, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân thành phố, Thành Đoàn Quy Nhơn; đại diện lãnh đạo phòng Lao động – TB&XH, Văn phòng HĐND&UBND thành phố; đại diện lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Định (phụ trách địa bàn thành phố Quy Nhơn); Thường trực Đảng  ủy và lãnh đạo UBND xã Nhơn Hải.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Định (phụ trách địa bàn thành phố Quy Nhơn) đã báo cáo kết quả hoạt động cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã Nhơn Hải, những tồn tại, vướng mắc; đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã Nhơn Hải đã báo cáo, làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác bình xét đối tượng và xét hồ sơ vay vốn Ngân hàng chính sách; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã kết luận trong thời gian qua, Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND và các hội, đoàn thể nhận ủy thác xã Nhơn Hải đã có nhiều cố gắng trong công tác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tạo điều kiện cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội, vươn lên thoát nghèo và đảm bảo đời sống; bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như công tác xét vay có lúc có nơi chưa đảm bảo đối tượng, sử dụng vốn chưa đúng mục đích, một số Tổ TK&VV vẫn còn yếu kém, ảnh hưởng đến kết quả tín dụng trên địa bàn xã. Đồng chí đề nghị trong thời gian đến, Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các tổ chức nhận ủy thác tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, tổ chức xét vay đảm bảo đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, tiếp tục triển khai công tác xét duyệt hồ sơ vay vốn theo đúng quy định, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch giao.

  Mỹ Nhung-VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung