Sáng ngày 29/1, tại TP Quy Nhơn, Cụm thi đua các huyện đồng bằng, thị xã, thành phố tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tham dự hội nghị có ông Lê Thành Hưng – Phó Chủ tịch TT Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Ban thi đua khen thưởng tỉnh Bình Định và lãnh đạo UBND 06 đơn vị huyện, thị xã, thành phố trong cụm gồm: Quy Nhơn, An Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước.

cumthidua 1

Quảng cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2017, với tinh thần thi đua quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao các mục tiêu, chỉ tiêu phát tiển KT-XH, các địa phương trong Cụm đã tập trung lãnh đạo và đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện, vì vậy kinh tế các địa phương tiếp tục tăng trưởng và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng, sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực, theo hướng chuyên canh, thâm canh, gắn với bảo vệ môi trường; tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát tiển CN-TTCN, TM-DV; tích cực huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu; Thu ngân sách đạt được nhiều kết quả quan tọng, một số khoản thu đạt và vượt so với kế hoạch; các hoạt động VH-XH có nhiều tiến bộ; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, QP-AN được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan nhà nước được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được nâng lên; đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng dần về chất lượng… Các đơn vị tiếp tục thực hiện phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới phương thức hoạt động các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở các cấp, ngành, qua đó đã nổi lên nhiều mô hình hay, nhiều gương điển hình tiên tiến; Công tác khen thưởng và đề nghị khen thưởng được thực hiện thường xuyên, kịp thời, bám sát các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, đảm bảo đúng quy trình, quy định về thủ tục, hồ sơ…, trong năm qua đã có trên 18 ngàn tập thể, cá nhân, gia đình và Mẹ Việt Nam Anh Hùng được các cấp khen thưởng.

cumthidua 2

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm thi đua đã bầu chọn các đơn vị xuất sắc đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen; cùng nhau ký kết giao ước thi đua với các nội dung: Thi đua hoàn thành xuất sắc và vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH, giữ vững AN-QP năm 2018; Tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phát động; Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công chức, viên chức, người lao động; Thi đua cải cách thủ tục hành chính; Thực hành tiết kiệm; Xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể TSVM…./.

Phương Thảo

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung