Sáng 25/12/2017, tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (30 Nguyễn Huệ), Thành ủy Quy Nhơn khai mạc Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ chủ chốt của thành phố (Lớp thứ nhất). Dự và chủ trì Hội nghị: đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UV BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Đình Kha - Phó Bí thư Thành ủy. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ thành phố; các đồng chí nguyên là: Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy; các đồng chí Báo cáo viên cấp thành phố; các đồng chí Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Mặt trận, hội đoàn thể và lãnh đạo hội đặc thù thành phố; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các TCCS đảng trực thuộc Thành ủy và đồng chí Trưởng ban Ban Tuyên giáo đảng ủy các phường, xã; lãnh đạo, phóng viên Đài tỉnh, thành phố dự và đưa tin.
HNTW6 2
Hội nghị học tập được tổ chức 02 ngày 25 và 26/12/2017, nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn để lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Hội nghị sẽ nghe đồng chí Nguyễn Văn Dũng - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn và đồng chí Nguyễn Thị Bích Hoa – UV BTV, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt và triển khai 04 nội dung trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm:
- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.
Và triển khai Chuyên đề năm 2018 : “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
HNTW6 1

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UV BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn

triển khai Nghị quyết

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dung nhấn mạnh: Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc, sâu sắc các nội dung của nghị quyết, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Phải tạo ra được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập.
Linh_VPTU.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung