Sáng ngày 21/11/2017, Thường trực HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2016 và đến hết quý II năm 2017 của UBND xã Nhơn Lý.

gsnl01

Đoàn giám sát làm việc tại UBND xã Nhơn Lý

Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Đặng Mạnh Cường – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó đoàn; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế, phòng Nội vụ, phòng Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND xã Nhơn Lý báo cáo tình hình tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2016 và đến hết quý II năm 2017; ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của UBND xã Nhơn Lý. Đồng chí Đặng Mạnh Cường – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP, Trưởng đoàn giám sát đánh giá trong thời gian qua UBND xã Nhơn Lý đã có nhiều biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trong hoạt động vận tải đường thủy và du lịch; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, một cửa liên thông…góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương. Đồng chí đề nghị trong thời gian đến, UBND xã khắc phục khó khăn, tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của địa phương để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.          

Mỹ Nhung-VP                                                     

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung