Sáng ngày 15/11/2017, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm từ đầu năm 2016 đến hết tháng 10/2017 của UBND phường Trần Hưng Đạo.

ktxh001

Đoàn giám sát làm việc tại UBND phường Trần Hưng Đạo

Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Trần Thị Như Hoa – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố làm Trưởng đoàn; các đồng chí trong Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện phòng Tài nguyên – Môi trường, Quản lý đô thị, Đôi trật tự đô thị, Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND phường Trần Hưng Đạo báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, công tác thu thuế, thu chi ngân sách, công tác giảm hộ nghèo trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo; ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của UBND phường Trần Hưng Đạo. Đồng chí Trần Thị Như Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát đánh giá trong thời gian qua UBND phường Trần Hưng Đạo đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường. Đồng chí đề nghị trong thời gian đến UBND phường tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhung-VP                                  

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung