Chiều ngày 09/4/2021, Hội đồng nhân dân thành phố Quy Nhơn Khóa XI tiến hành kỳ họp thứ 12 (kỳ họp tổng kết)

Tham dự kỳ họp về phía HĐND tỉnh có đồng chí Đoàn Văn Phi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Huỳnh Thúy Vân – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Tổ ĐB HĐND tỉnh (Đơn vị thành phố Quy Nhơn); về phía thành phố Quy Nhơn có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn, đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Trần Văn Đúng - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Hội đoàn thể thành phố và Thường trực HĐND 21 phường, xã cùng với 38 vị đại biểu HĐND thành phố.

 

HĐND12

Phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá trong 5 năm qua, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 xảy ra từ năm 2020 đến nay gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành của tỉnh; đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, sự hoạt động có hiệu quả của Hội đồng nhân dân thành phố; sự năng động trong tổ chức điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, quân và dân trên địa bàn thành phố nên việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2016-2021 đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tổng giá trị sản xuất bình quân tăng 11,3%/năm. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng 12%, dịch vụ tăng 10,8% và nông - lâm - thủy sản tăng 4%. Thu ngân sách trên địa bàn thành phố tăng hằng năm bình quân 7,6%. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm còn 0,17%; toàn thành phố đã hoàn thành xóa hộ nghèo ở 8 phường, xã. Đặc biệt, thành phố Quy Nhơn vinh dự được nhận giải thưởng “Thành phố du lịch sạch ASEAN” 2020 – 2022, đây là giải thưởng cao quý của Hiệp hội du lịch các nước Đông Nam Á ATF góp phần tôn vinh và phát triển thương hiệu của những thành phố, là địa phương có du lịch dịch vụ chất lượng cao trong khu vực.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, ghi đậm dấu ấn hoạt động có hiệu quả, đổi mới của Hội đồng nhân dân thành phố và từng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành quả, những bài học kinh nghiệm của Hội đồng nhân dân thành phố các khóa trước, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét, thảo luận các Báo cáo, về: Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; nghe Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về tham gia xây dựng chính quyền; kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Xem xét các báo cáo, tờ trình quan trọng phát sinh của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và thông qua 04 Nghị quyết: Nghị quyết thông qua tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2016 – 2020, Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số công trình, dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố; Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và bổ sung danh mục công trình đầu tư công thành phố quản lý năm 2021; Nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.

Dịp này HĐND thành phố khen thưởng đối với 6 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để ghi nhận những nỗ lực, cống hiến trong lĩnh vực hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung