Tham dự kỳ họp đại biểu tỉnh có đồng chí Nguyễn Phi Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đồng chí Huỳnh Thúy Vân – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị thành phố Quy Nhơn). Đại biểu thành phố Quy Nhơn có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Quy Nhơn, đồng chí Trần Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Ngô Hoàng Nam - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Trần Văn Đúng - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quy Nhơn; đại biểu lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, Hội Đoàn thể thành phố, đại biểu Thường trực HĐND các phường, xã và 38/38 vị Đại biểu HĐND thành phố tham dự.

 

HĐNDK 111

Ảnh: Quang cảnh buổi khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XI

 

Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố sẽ xem xét, thảo luận, đánh giá các báo cáo của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố. Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quốc phòng – an ninh năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021; các báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2020; báo cáo về bổ sung dự toán ngân sách năm 2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và bổ sung kế hoạch dầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021; danh mục, dự án, công trình kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch sử dụng đất năm 2021; chủ trương đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng nhân dân thành phố; Đề án học 2 buổi/ngày đối với học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc cử tri; báo cáo tổng hợp ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Báo cáo của các ngành: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố và thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020; ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và nhiệm vụ công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2021 và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

HĐNDK 113

Ảnh: Đồng chí Trần Văn Thanh - Phó Bí thư TT Thành ủy,

Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

 

HĐNDK 112

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND thành phố điều hành kỳ họp

 

HĐNDK 114

Ảnh: Đ/c Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND thành phố

Báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố 

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí Trần Văn Thanh – Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: kinh tế của thành phố trong năm 2020 tiếp tục tăng trưởng; các mục tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đều hoàn thành. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp, xây dựng 57,7% – Dịch vụ 39,6% - Nông, lâm, thuỷ sản 2,7%. Tổng giá trị sản xuất tăng 8,1% so với năm 2019; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường được quan tâm thực hiện, bộ mặt của thành phố có nhiều khởi sắc; các hoạt động văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân thành phố cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, tồn đó là: mặc dù kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng nhưng tốc độ tăng trưởng của một số ngành còn chậm. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án gặp nhiều khó khăn, chưa đảm bảo tiến độ. Tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng đất đai, xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng để buôn bán, họp chợ, ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra một số nơi trên địa bàn thành phố, nhưng công tác kiểm tra, xử lý có nơi, có lúc chưa kịp thời, biện pháp xử lý thiếu kiên quyết. Trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi diến biến phức tạp. Đời sống vật chất của một bộ phận nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn. Sự phối hợp của các phòng, ban, đơn vị, địa phương có mặt, có lĩnh vực chưa tốt; một số địa phương, đơn vị chưa thật sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XI có nhiều nội dung quan trọng, là kỳ họp cuối năm 2020, chuẩn bị cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đây là kỳ họp đầu tiên HĐND thành phố áp dụng công nghệ thông tin trong tổ chức cuộc họp, không gửi tài liệu giấy cho đại biểu.

Kỳ họp lần này dự kiến sẽ diễn ra trong 02 ngày từ ngày 17/12 đến hết ngày 18/12/2020.

Xuân Thoại – VP   

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung